Prawo nieruchomości

Pomoc prawna Kancelarii w zakresie prawa dotyczącego nieruchomości obejmuje w szczególności następujące kategorie spraw:

  • zasiedzenie
  • eksmisja i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • wydanie, rozgraniczenie nieruchomości
  • zniesienie współwłasności nieruchomości
  • ustanowienie, zniesienie, zmiana treści służebności
  • sprawy dotyczące użytkowania wieczystego i opłat z nim związanych
  • odwołania od decyzji administracyjnych i reprezentacja na etapie sądowym (pozwolenie na budowę, warunki zabudowy itp.)