Prawo pracy

W zakresie prawa pracy Kancelaria zapewnia reprezentację w sądach oraz kompleksową pomoc prawną zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, w szczególności w sprawach dotyczących:

  • ustalenia istnienia stosunku pracy
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowania, przywrócenia do pracy
  • mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania
  • wypłaty wynagrodzenia, godzin nadliczbowych
  • odpowiedzialności materialnej pracowników
  • zwolnień grupowych
  • wypadków przy pracy

Kancelaria oferuje także pomoc prawną z zakresu ubezpieczeń społecznych w postępowaniu sądowym z odwołania od decyzji organów rentowych.