Prawo rodzinne

Kompleksowa pomoc z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje w szczególności:

  • sprawy o rozwód i separację
  • sprawy o podział majątku dorobkowego rozwiedzionych małżonków
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
  • sprawy dotyczące alimentów (podwyższenie, obniżenie)
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie