Prawo ubezpieczeń

W zakresie prawa ubezpieczeń Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną:

  • na etapie postępowania likwidacyjnego (odwołania od decyzji Ubezpieczyciela) i sądowego
  • w sprawach o odszkodowania z OC sprawcy w wypadkach komunikacyjnych
  • w zakresie dochodzenia odszkodowania od Ubezpieczyciela z tytułu nieszczęśliwych wypadków, śmierci osoby bliskiej, trwałego inwalidztwa
  • w zakresie dochodzenia roszczeń z umów ubezpieczenia z UFK, tzw. polisolokat
  • w sprawach o odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych (od pożaru, kradzieży, zalania itp.)