Porady prawne on-line

Platforma porad prawnych on-line to nowoczesna i interaktywna usługa pozwalająca na uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej za pośrednictwem Internetu bez konieczności wychodzenia z domu. Usługa ta jest skierowana przede wszystkim do osób, które potrzebują profesjonalnej porady prawnej w konkretnej sprawie, jednakże z uwagi na brak czasu i nadmiar obowiązków nie mają możliwości osobistego spotkania z prawnikiem. Platforma przeznaczona jest także dla osób, które z uwagi na niezależne od nich ograniczenia (np. zdrowotne, ruchowe, znaczną odległość) mimo chęci osobistego spotkania nie mogą skorzystać z tej możliwości. Dzięki Platformie porad prawnych on-line, Kancelaria jest w stanie udzielić pomocy każdej osobie niezależnie od jej miejsca zamieszkania.

a pośrednictwem Platformy mogą Państwo uzyskać:

  • profesjonalną poradę lub opinię prawną
  • projekt umowy cywilnoprawnej
  • projekt pisma procesowego bądź urzędowego

Analiza stanu prawnego sprawy dokonywana jest w sposób kompleksowy, w oparciu o przesłane przez Klienta dokumenty, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz najnowszego orzecznictwa.

Aby uzyskać pomoc prawną on-line, należy:

Krok 1

W formularzu dostępnym poniżej, proszę przedstawić pytanie, zagadnienie prawne oraz opisać stan faktyczny sprawy. Jeśli pytanie tego wymaga, proszę o załączenie skanów dokumentów. Wysłanie zapytania jest bezpłatne.

Celem umożliwienia kontaktu, proszę o wskazanie nr telefonu lub adresu e-mail.

Krok 2

W przeciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości Kancelaria skontaktuje się z Państwem przedstawiając zakres usługi, proponowaną wycenę oraz termin, w którym zlecenie zostanie zrealizowane. Jeśli przedstawiona przez Państwa sprawa wymaga doprecyzowania problemu, dodatkowych informacji bądź dokumentów Kancelaria skontaktuje się z Państwem w tym celu.

Krok 3

Wpłata ustalonej kwoty na wskazany przez Kancelarię rachunek bankowy jest równoznaczna z akceptacją przedstawionych warunków realizacji zlecenia oraz Regulaminu. [tutaj również można zrobić odesłanie do treści Regulaminu; tekst w osobnym pliku]

Krok 4

W terminie ustalonym z Klientem, drogą elektroniczną przesłana zostanie odpowiedź na zadane pytanie, sporządzona opinia prawna bądź projekt pisma.  

Wszelkie przekazane przez Państwa dokumenty i informacje są poufne i objęte tajemnicą zawodową, co zapewnia pełną dyskrecję i tworzy podstawę zaufania pomiędzy Klientem a Kancelarią. Poczucie Państwa bezpieczeństwa jest dla Kancelarii istotną wartością. 

Każda sprawa jest inna, bardziej złożona, problemowa, niestandardowa. W niektórych sytuacjach zatem, mimo udogodnienia jakie stanowi Platforma on-line, należy mieć świadomość, że nie wszystkie sprawy mogą być w ten sposób rozwiązane. W przypadku, gdy ocena sprawy będzie wskazywała, że pomoc prawna on-line może być niewystarczająca, zostaną Państwo o tym powiadomieni  w celu podjęcia świadomej decyzji.

Jeśli zależy Ci na anonimowości, wystarczy podać imię
Można dołączyć więcej niż jeden plik.
Maksymalny rozmiar pliku: 32 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif jpg png bmp eps tif txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.